Sluiten

IKC

Sinds 2017 vormt ’t Baeken samen met Kindercentrum Rollebol een Integraal Kindcentrum (IKC). Van goede buren zijn we nu collega’s geworden met dezelfde pedagogische visie en aanpak. Hierdoor sluiten opvang, opvoeding, ontwikkeling, onderwijs en ontspanning goed op elkaar aan. Een IKC biedt kinderen van 0 t/m 12 jaar de kans om zich in een optimale omgeving te ontwikkelen.

Ouders zijn vrij om zelf onderwijs en opvang voor hun kind te kiezen. Een kind wat naar Rollebol gaat hoeft dus niet naar 't Baeken te gaan. Een kind wat naar 't Baeken gaat hoeft niet naar Rollebol te gaan.

Kindercentrum Rollebol

Bij Kindercentrum Rollebol zetten kinderen de allereerste stapjes in hun ontwikkeling. Spelenderwijs begeleiden we baby’s, dreumesen en peuters bij het ontdekken van hun omgeving én zichzelf. We dagen ze uit met simpele spelletjes en natuurlijk wordt er veel gezongen. Als kinderen groter worden, bereiden we ze langzaam voor op school. Daarvoor hebben we een speciaal programma ‘Uk & Puk’. Alle kinderen zijn bij ons van harte welkom. Zij kunnen meedoen aan ons voor- en vroegschoolse educatie programma (VVE). Op de peuteropvang, de peutergroep en de drieplusgroep worden de kinderen op deze manier alvast een beetje vertrouwd gemaakt met school.

Naar school!

Als er één grote mijlpaal is, is het wel voor het eerst naar school! Vooral in het begin is die grote verandering spannend. Bij ons IKC wordt die grote stap in een vertrouwde omgeving gemaakt. De locatie is hetzelfde en de juffen, meesters zijn al bekende gezichten. De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang zie je nog steeds in de wandelgangen. Bovendien kunnen zij de leerkracht goed informeren over het kind dat ze in de klas krijgen. De leerlijn die bij Rollebol is ingezet zet zich voort, omdat de thema’s zijn afgestemd op die van ‘t Baeken. Het pad naar de volgende fase verloopt bij ons zonder hobbels en drempels. Wilt u meer weten over Rollebol, ga naar de website.

"Op ‘t Baeken kunnen kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen"

Lees verder

Een goed begin

Wij werken nauw samen met kindercentrum Rollebol! De thema’s en lesprogramma’s zijn op elkaar afgestemd. Door de intensieve samenwerking ervaren kinderen een aangename overgang zonder onnodige hobbels.

Lees verder

Onze missie

De kracht van IKC ’t Baeken: je mag denken, kiezen en maken!

Lees verder

“Een vrolijke en veilige omgeving, dat zie je aan alles”

Bekijk ons foto album

Nieuwsgierig?

Wilt u uw kind aanmelden? Zou u graag langskomen? Of heeft u een vraag over ons IKC? Wij komen graag met u in contact.

Aanmelden en contact

Impressiefilm

Wil je weten hoe het er aan toegaat op ons integraal kindcentrum? En hoe we onze samenwerking hebben georganiseerd? Bekijk de impressiefilm!

Bekijk de film

Praktisch

't Baeken heeft momenteel 10 groepen en 27 juffen, meesters en ondersteunend personeel. We hanteren een continurooster.

Lees verder
Sluiten
Sluiten

IKC

Sinds 2017 vormt ’t Baeken samen met Kindercentrum Rollebol een Integraal Kindcentrum (IKC). Van goede buren zijn we nu collega’s geworden met dezelfde pedagogische visie en aanpak. Hierdoor sluiten opvang, opvoeding, ontwikkeling, onderwijs en ontspanning goed op elkaar aan. Een IKC biedt kinderen van 0 t/m 12 jaar de kans om zich in een optimale omgeving te ontwikkelen.

Ouders zijn vrij om zelf onderwijs en opvang voor hun kind te kiezen. Een kind wat naar Rollebol gaat hoeft dus niet naar 't Baeken te gaan. Een kind wat naar 't Baeken gaat hoeft niet naar Rollebol te gaan.

Kindercentrum Rollebol

Bij Kindercentrum Rollebol zetten kinderen de allereerste stapjes in hun ontwikkeling. Spelenderwijs begeleiden we baby’s, dreumesen en peuters bij het ontdekken van hun omgeving én zichzelf. We dagen ze uit met simpele spelletjes en natuurlijk wordt er veel gezongen. Als kinderen groter worden, bereiden we ze langzaam voor op school. Daarvoor hebben we een speciaal programma ‘Uk & Puk’. Alle kinderen zijn bij ons van harte welkom. Zij kunnen meedoen aan ons voor- en vroegschoolse educatie programma (VVE). Op de peuteropvang, de peutergroep en de drieplusgroep worden de kinderen op deze manier alvast een beetje vertrouwd gemaakt met school.

Naar school!

Als er één grote mijlpaal is, is het wel voor het eerst naar school! Vooral in het begin is die grote verandering spannend. Bij ons IKC wordt die grote stap in een vertrouwde omgeving gemaakt. De locatie is hetzelfde en de juffen, meesters zijn al bekende gezichten. De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang zie je nog steeds in de wandelgangen. Bovendien kunnen zij de leerkracht goed informeren over het kind dat ze in de klas krijgen. De leerlijn die bij Rollebol is ingezet zet zich voort, omdat de thema’s zijn afgestemd op die van ‘t Baeken. Het pad naar de volgende fase verloopt bij ons zonder hobbels en drempels. Wilt u meer weten over Rollebol, ga naar de website.


Sluiten
Er zijn geen zoekresultaten. Gebruik meer algemene termen om meer resultaten te krijgen.
Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.