Sluiten

Bij Kindercentrum Rollebol zetten kinderen de allereerste stapjes in hun ontwikkeling. Spelenderwijs begeleiden we baby’s, dreumesen en peuters bij het ontdekken van hun omgeving én zichzelf. We dagen ze uit met simpele spelletjes en natuurlijk wordt er veel gezongen. Als kinderen groter worden, bereiden we ze langzaam voor op school. Daarvoor hebben we een speciaal programma ‘Uk & Puk’. Alle kinderen zijn bij ons van harte welkom. Zij kunnen meedoen aan ons voor- en vroegschoolse educatie programma (VVE). Op de peuteropvang, de peutergroep en de drieplusgroep worden de kinderen op deze manier alvast een beetje vertrouwd gemaakt met school.

Naar school!

Als er één grote mijlpaal is, is het wel voor het eerst naar school! Vooral in het begin is die grote verandering spannend. Bij ons IKC wordt die grote stap in een vertrouwde omgeving gemaakt. De locatie is hetzelfde en de juffen, meesters zijn al bekende gezichten. De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang zie je nog steeds in de wandelgangen. Bovendien kunnen zij de leerkracht goed informeren over het kind dat ze in de klas krijgen. De leerlijn die bij Rollebol is ingezet zet zich voort, omdat de thema’s zijn afgestemd op die van ‘t Baeken. Het pad naar de volgende fase verloopt bij ons zonder hobbels en drempels. Wilt u meer weten over Rollebol, ga naar de website.

Vernieuwend onderwijs

Er was een tijd dat we dag in dag uit in dezelfde schoolbank zaten. Je hoofd werd volgestopt met kennis. Daarna maakte je een toets om te laten zien dat je het goed had begrepen. Je kreeg een cijfer en klaar was je. Maar de wereld is veranderd en ons onderwijs verandert mee. Klassen krijgen leerpleinen en rapporten worden portfolio’s. Je leert met hoofd, hart en handen.

Baas over eigen ontwikkeling

Op ’t Baeken staan de deuren van klaslokalen steeds vaker open. Leerlingen krijgen instructie op verschillende niveaus en gaan dan zelf aan de slag. In kleine groepjes of op leerpleinen werken aan hun eigen doelen. Samen met ouders en leerkrachten formuleren ze die zelf. Zo krijgen ze grip op hun eigen leerproces. Bovendien maakt het leren voor velen een stuk leuker! Door op te schrijven wie je bent, wat je wilt, wat je goed kan en waar je minder goed in bent, worden leerlingen extra gemotiveerd. Ze voelen zich de baas over hun eigen ontwikkeling. Ze beseffen: leren doe ik niet voor de leerkracht of mijn ouders. Ik doe het voor mezelf!

"Op ‘t Baeken kunnen kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen"

Lees verder

Integraal Kindcentrum

Een IKC (Integraal Kindcentrum) is een plek waar kinderen van 0 t/m 12 jaar spelenderwijs en via onderwijs leren. Kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en onderwijs werken intensief samen. Basisschool ’t Baeken vormt samen met Kindercentrum Rollebol een IKC. Het voordeel? Kinderen volgen een doorlopende leerlijn op een vertrouwde plek. Naast onderwijs en opvang biedt het IKC een uitgebreid activiteitenprogramma na schooltijd.

Lees verder

Een goed begin

Bij kindercentrum Rollebol zetten kinderen de allereerste stapjes in hun ontwikkeling. De leerlijn zet zich voort op Basisschool ’t Baeken. De thema’s en lesprogramma’s zijn op elkaar afgestemd. Door de intensieve samenwerking ervaren kinderen een aangename overgang zonder onnodige hobbels.

Lees verder

“Een vrolijke en veilige omgeving, dat zie je aan alles”

Bekijk ons foto album

Impressiefilm

Wil je weten hoe het er aan toegaat op ons integraal kindcentrum? En hoe we onze samenwerking hebben georganiseerd? Bekijk de impressiefilm!

Bekijk de film

Onze missie

Wij willen iedere persoonlijkheid tot bloei laten komen. Vanuit onze veilige haven helpen we kinderen op weg in de maatschappij. We stellen alles in het werk om ze uit te laten groeien tot zelfverzekerde volwassenen.

Lees verder

Praktisch

't Baeken heeft momenteel 11 groepen en 25 juffen, meesters en ondersteunend personeel. We hanteren een continurooster.

Lees verder

Nieuwsgierig?

Wilt u uw kind aanmelden? Zou u graag langskomen? Of heeft u een vraag over ons IKC? Wij komen graag met u in contact.

Aanmelden en contact
Sluiten
Sluiten

Bij Kindercentrum Rollebol zetten kinderen de allereerste stapjes in hun ontwikkeling. Spelenderwijs begeleiden we baby’s, dreumesen en peuters bij het ontdekken van hun omgeving én zichzelf. We dagen ze uit met simpele spelletjes en natuurlijk wordt er veel gezongen. Als kinderen groter worden, bereiden we ze langzaam voor op school. Daarvoor hebben we een speciaal programma ‘Uk & Puk’. Alle kinderen zijn bij ons van harte welkom. Zij kunnen meedoen aan ons voor- en vroegschoolse educatie programma (VVE). Op de peuteropvang, de peutergroep en de drieplusgroep worden de kinderen op deze manier alvast een beetje vertrouwd gemaakt met school.

Naar school!

Als er één grote mijlpaal is, is het wel voor het eerst naar school! Vooral in het begin is die grote verandering spannend. Bij ons IKC wordt die grote stap in een vertrouwde omgeving gemaakt. De locatie is hetzelfde en de juffen, meesters zijn al bekende gezichten. De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang zie je nog steeds in de wandelgangen. Bovendien kunnen zij de leerkracht goed informeren over het kind dat ze in de klas krijgen. De leerlijn die bij Rollebol is ingezet zet zich voort, omdat de thema’s zijn afgestemd op die van ‘t Baeken. Het pad naar de volgende fase verloopt bij ons zonder hobbels en drempels. Wilt u meer weten over Rollebol, ga naar de website.

Vernieuwend onderwijs

Er was een tijd dat we dag in dag uit in dezelfde schoolbank zaten. Je hoofd werd volgestopt met kennis. Daarna maakte je een toets om te laten zien dat je het goed had begrepen. Je kreeg een cijfer en klaar was je. Maar de wereld is veranderd en ons onderwijs verandert mee. Klassen krijgen leerpleinen en rapporten worden portfolio’s. Je leert met hoofd, hart en handen.

Baas over eigen ontwikkeling

Op ’t Baeken staan de deuren van klaslokalen steeds vaker open. Leerlingen krijgen instructie op verschillende niveaus en gaan dan zelf aan de slag. In kleine groepjes of op leerpleinen werken aan hun eigen doelen. Samen met ouders en leerkrachten formuleren ze die zelf. Zo krijgen ze grip op hun eigen leerproces. Bovendien maakt het leren voor velen een stuk leuker! Door op te schrijven wie je bent, wat je wilt, wat je goed kan en waar je minder goed in bent, worden leerlingen extra gemotiveerd. Ze voelen zich de baas over hun eigen ontwikkeling. Ze beseffen: leren doe ik niet voor de leerkracht of mijn ouders. Ik doe het voor mezelf!


Sluiten
Er zijn geen zoekresultaten. Gebruik meer algemene termen om meer resultaten te krijgen.
Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.