Sluiten

Op dit moment bezoeken zo'n 300 kinderen onze school. De groepen worden vrijwel altijd door vaste leerkrachten bemand. De grootte van de groepen varieert, maar wij streven er naar vooral de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden.

Tijden

Onderstaand vindt u de schooltijden van basisschool 't Baeken. Voor het gehele IKC geldt een openingstijd van 07.00 tot 19.00. Ook tijdens de vakanties.

Voor praktische informatie voor opvang 0-4 jarigen, peuteropvang en buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar de site van Kindercentrum Rollebol.

Voor groep 1 t/m 4 geldt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.45 - 14.45 uur

Woensdag: 8.45 - 12.30 uur

Voor groep 5 t/m 8 geldt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 - 14.30 uur

Woensdag: 8.30 - 12.15 uur

Vakanties en vrije dagen

8 Oktober8 en 9 oktober
Herfstvakantie12 t/m 16 oktober
Studiedag13 november
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie15 februari t/m 26 februari
Pasen 2 april t/m 5 april
Koningsdag27 april
Meivakantie
3 mei t/m 14 mei
Pinksteren
24 mei
Juni vakantie 14 juni t/m 18 juni
Zomervakantie12 juli t/m 20 augustus

Bekijk de volledige agenda in onze jaarkalender.

De Schoolgids

Alle overige praktische informatie kunt u nalezen in de schoolgids die wij jaarlijks publiceren. Bekijk de schoolgids. Het beleid op langere termijn is vastgelegd in het IKC plan. Bekijk het IKC plan.

Ouderraad

Op onze school is een ouderraad actief. De ouderraad ondersteunt het onderwijs op school door activiteiten te organiseren. De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met het team vele activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de carnaval. Deze activiteiten worden door werkgroepen, bestaande uit leden van de ouderraad en het team, georganiseerd.

Klachtenregeling

Mochten er dingen zijn waar u het niet mee eens bent, vindt u hier de klachtenregeling.

Medezeggenschapsraad

Onderwijsinstellingen maken dagelijks plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het (school)bestuur. Omdat het beleid leraren en leerlingen direct of indirect aangaat, moet het (school)bestuur overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

Iedere school moet een medezeggenschapsraad hebben. Omdat 't Baeken onderdeel is van een overkoepelende stichting (SAKS/SKB) waarin meerdere Rooms-katholieke basisscholen zijn aangesloten, moet er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn welke schooloverstijgende zaken behandeld. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad.

De MR op 't Baeken bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). De oudergeleding bestaat uit Martijn Voorhout ( penningmeester), Saskia Struik ( voorzitter) en Wesley Baanstra. De personeelsgeleding bestaat uit Loes Janson (secretaris), Miranda Kuipers ( vice voorzitter) en Diane Gunst ( GMR).

Tevredenheidsonderzoek.

Hier vindt u de meest recente uitslagen van het tevredenheidsonderzoek ingevuld door ouders en leerlingen.

"Op ‘t Baeken kunnen kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen"

Lees verder

Integraal Kindcentrum

Een IKC (Integraal Kindcentrum) is een plek waar kinderen van 0 t/m 12 jaar spelenderwijs en via onderwijs leren. Kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en onderwijs werken intensief samen. Basisschool ’t Baeken vormt samen met Kindercentrum Rollebol een IKC. Het voordeel? Kinderen volgen een doorlopende leerlijn op een vertrouwde plek. Naast onderwijs en opvang biedt het IKC een uitgebreid activiteitenprogramma na schooltijd.

Lees verder

Een goed begin

Bij kindercentrum Rollebol zetten kinderen de allereerste stapjes in hun ontwikkeling. De leerlijn zet zich voort op Basisschool ’t Baeken. De thema’s en lesprogramma’s zijn op elkaar afgestemd. Door de intensieve samenwerking ervaren kinderen een aangename overgang zonder onnodige hobbels.

Lees verder

“Een vrolijke en veilige omgeving, dat zie je aan alles”

Bekijk ons foto album

Onze missie

Wij willen iedere persoonlijkheid tot bloei laten komen. Vanuit onze veilige haven helpen we kinderen op weg in de maatschappij. We stellen alles in het werk om ze uit te laten groeien tot zelfverzekerde volwassenen.

Lees verder

Praktisch

't Baeken heeft momenteel 15 groepen en 34 juffen, meesters en ondersteunend personeel. We hanteren een continurooster.

Lees verder

Nieuwsgierig?

Wilt u uw kind aanmelden? Zou u graag langskomen? Of heeft u een vraag over ons IKC? Wij komen graag met u in contact.

Aanmelden en contact
Sluiten
Sluiten

Op dit moment bezoeken zo'n 300 kinderen onze school. De groepen worden vrijwel altijd door vaste leerkrachten bemand. De grootte van de groepen varieert, maar wij streven er naar vooral de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden.

Tijden

Onderstaand vindt u de schooltijden van basisschool 't Baeken. Voor het gehele IKC geldt een openingstijd van 07.00 tot 19.00. Ook tijdens de vakanties.

Voor praktische informatie voor opvang 0-4 jarigen, peuteropvang en buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar de site van Kindercentrum Rollebol.

Voor groep 1 t/m 4 geldt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.45 - 14.45 uur

Woensdag: 8.45 - 12.30 uur

Voor groep 5 t/m 8 geldt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 - 14.30 uur

Woensdag: 8.30 - 12.15 uur

Vakanties en vrije dagen

8 Oktober8 en 9 oktober
Herfstvakantie12 t/m 16 oktober
Studiedag13 november
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie15 februari t/m 26 februari
Pasen 2 april t/m 5 april
Koningsdag27 april
Meivakantie
3 mei t/m 14 mei
Pinksteren
24 mei
Juni vakantie 14 juni t/m 18 juni
Zomervakantie12 juli t/m 20 augustus

Bekijk de volledige agenda in onze jaarkalender.

De Schoolgids

Alle overige praktische informatie kunt u nalezen in de schoolgids die wij jaarlijks publiceren. Bekijk de schoolgids. Het beleid op langere termijn is vastgelegd in het IKC plan. Bekijk het IKC plan.

Ouderraad

Op onze school is een ouderraad actief. De ouderraad ondersteunt het onderwijs op school door activiteiten te organiseren. De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met het team vele activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de carnaval. Deze activiteiten worden door werkgroepen, bestaande uit leden van de ouderraad en het team, georganiseerd.

Klachtenregeling

Mochten er dingen zijn waar u het niet mee eens bent, vindt u hier de klachtenregeling.

Medezeggenschapsraad

Onderwijsinstellingen maken dagelijks plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het (school)bestuur. Omdat het beleid leraren en leerlingen direct of indirect aangaat, moet het (school)bestuur overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

Iedere school moet een medezeggenschapsraad hebben. Omdat 't Baeken onderdeel is van een overkoepelende stichting (SAKS/SKB) waarin meerdere Rooms-katholieke basisscholen zijn aangesloten, moet er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn welke schooloverstijgende zaken behandeld. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad.

De MR op 't Baeken bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). De oudergeleding bestaat uit Martijn Voorhout ( penningmeester), Saskia Struik ( voorzitter) en Wesley Baanstra. De personeelsgeleding bestaat uit Loes Janson (secretaris), Miranda Kuipers ( vice voorzitter) en Diane Gunst ( GMR).

Tevredenheidsonderzoek.

Hier vindt u de meest recente uitslagen van het tevredenheidsonderzoek ingevuld door ouders en leerlingen.


Sluiten
Er zijn geen zoekresultaten. Gebruik meer algemene termen om meer resultaten te krijgen.
Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.